HUOM!

OLEMME AVANNEET UUDEN NETTIKAUPAN OSOITTEESSA:

www.truenorthshop.fi

Tilata voi myös sähköpostilla truenorth(at)akaskero.com tai

ma-pe klo 9-17 puhelimitse numerosta: 0442442691 !

Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä

True North Oy (Y-tunnus: 2028421-5)

2. Yhteystiedot tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä

Paikan päällä:

True North Oy, Puthaanrannantie 2, 99300 Muonio

Sähköpostilla:

truenorth(at)akaskero.com

Soittamalla:

0442442691

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

True North Oy käsittelee asiakkaan tietoja asiakassuhteidensa hoitamiseen.

4. Käsittelyn oikeusperuste

True North Oy:n oikeus käsitellä asiakkaan tietoja perustuu pääsääntöisesti True North Oy:n sekä asiakkaan väliseen sopimukseen, kuten tuotteen tilaukseen.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

  • etu- ja sukunimi
  • katuosoite
  • postinumero
  • postitoimipaikka
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

6. Mistä henkilötiedot on saatu

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun asiakas tekee tilauksen verkkokaupan kautta.

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi. Jos haluat, että tietosi poistetaan 6 kuukauden kuluttua tilauksestasi, pyydämme ilmoittamaan siitä tilauksesi yhteydessä.

9. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän tietyillä henkilökuntaan kuuluvilla jäsenillä.

10. Asiakkaan oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Asiakkaalla on oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa. Nämä vaatimukset tarjoavat erityisesti oikeuden tietojen poistamiseen, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muutoin käsitelty.

Oikeus peruuttaa suostumus

Siltä osin kuin käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen, asiakkaalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeuksien käyttäminen

Oikeuksien käyttöä koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti pyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröidyltä lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Jos asiakkaan pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia ja kohtuuttomia (esim. edellisestä pyynnöstä saada pääsy tietoihin on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi), rekisterinpitäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus pyynnön toteuttamisesta.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tilanteestaan johtuvista syistä. Lopetamme henkilötietojesi käsittelyn, ellemme pysty osoittamaan käsittelyn pakottavia laillisia syitä, jotka ylittävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai käsittelyn tarkoituksena on puolustaa, käyttää tai puolustaa oikeudellisia vakaumuksia.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Asiakkaalla on oikeus saada henkilötietonsa, jotka hän on toimittanut meille jäsennellyssä, yleisessä, koneellisesti luettavassa muodossa. Sitten on välttämätöntä, että tietojenkäsittely perustuu suostumukseesi ja että tämä tapahtuu automatisoitujen prosessien avulla.

Oikeus valittamiseen

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti asuin- tai työvaltiossa tai väitetyn rikkomuksen jäsenvaltiossa, jos hän on sitä mieltä, että hänen henkilötietojensa käsittely rikkoo sovellettavaa tietosuojalakia.